Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Valné hromady RSST z.s. a zprávy VV RSST z.s.

Zápis z jednání Valné hromady RSST Louny z.s.

konané 26.6.2019 od 18:00 hod. v KD Výškov

1. Místopředseda pan Musil přivítal přítomné zástupce oddílů na Valné hromadě

Provedl kontrolu prezenční listiny a usnášeníschopnosti

Z 21 pozvaných zástupců s hlasem rozhodujícím bylo přítomno 11  viz. presenční listina.

 Valná hromada je usnášeníschopná

2. Schválení programu

1. Zahájení

    Kontrola prezenční listiny a usnášeníschopnosti

2. Schválení programu

3. Zpráva o činnosti RSST Louny za uplynulé období

4. Zpráva STK

5. Zpráva o činnosti mládeže

6. Zpráva registru

7. Zpráva o hospodaření

  Schválení :  směrnice o vedení pokladny

  Schválení :  dohodu o hmotné odpovědnosti

  Schválení návrhu rozpočtu na sezónu 2018/19

8. Návrh plánu činnosti RSST na sezónu 2019/20

    Regionální přebory

    Předání pamětních listů vítězům v OP I a OP II

9. Diskuse

10. Závěr

3.Zpráva o činnosti RSST Louny z.s. a 4.zpráva STK

      Místopředseda informoval členy o činnosti v sezóně 2018/2019

      Soutěže v regionu odehrány v řádném termínu

      V soutěži OP I bylo pouze 11 oddílů a v OP II 12 oddílů

      Z OP I postoupil oddíl do KP II  TJ Sokol Lenešice – Dobroměřice C

     Z OP II do OP I postoupil oddíl TJ Smolnice C, která přenechává soutěž oddílu TJ Sokol Telce

     SK Cítoliby A zůstává v soutěži KP II

 český pohár lze přihlásit do 30.6.2019 poplatek 100,- Kč za každé přihlášené družstvo

 Týmy do OP se musí přihlásit nejpozději do 10.8.2019 a evidenční poplatky do 30.8.2019

 Bylo poděkováno za přípravu a organizaci regionálních přeborů Spartaku Lubenec.

 Přebory vyhrál Reichl Jaroslav ml.,který zastupoval region na krajských přeborech spolu    s Brandtlovou Sárou ta se nominovala na MS dospělých a juniorů v Teplicích.

 

   5.Zpráva o činnosti mládeže

Na krajské konferenci bylo vytknuto ohledně mládeže, že se neúčastní na bodovacích turnajích mládeže a na okrese máme poměrně malou základnu

   6.Zpráva registru

Vzhledem k dlouhodobým zdravotním potížím pana Ďuračky bude omluven na všech schůzích RSST až do ustavující schůze RSST Louny z.s.

   7.Zpráva o hospodaření

Zpráva hospodaření za období 1.1.2018 – 31.12.2018 a 1.7.2018 – 30.5.2019

 přiložena k zápisu.

       Schválení : směrnice o vedení pokladny

      Schválení : dohodu o hmotné odpovědnosti

      Schválení návrhu rozpočtu na sezónu 2018/19

      přiložen k zápisu

Evidenční poplatky byly stanoveny zaplatit do 30.8.2019

  8.návrh plánu činnosti RSST Louny z.s. na sezónu 2019/20

     Propozice mistrovských soutěží ve stolním tenise regionu Louny pro sezónu 2019/2020 budou      všem oddílům poslány elektronicky při prázdninách se bude moct zápas předehrát nebo odložit na jiný termín.                                                                                                             

Regionální přebory budou stanoveny dle možností a rozpisů soutěží VV dostal za úkol dohodnout místo a den konání.

 Předání pamětních listů

Vzhledem k tomu, že se zástupci vítězných týmů nedostavili místopředseda RSST Louny nepředal pamětní listy vítězům za sezónu 2018/19

OP I: TJ Sokol Lenešice – Dobroměřice C, OP II: TJ Smolnice C

 

9. diskuse

Diskuse probíhala u každého bodu zvlášť.

       10. závěr

Pan místopředseda poděkoval všem přítomným za účast na Valné hromadě.

Usnesení:

RSST Louny z.s. bere na vědomí :

Zprávu o činnosti RSST Louny z.s. za období 2018/19

Zprávu STK

Zprávu o činnosti mládeže

Zprávu registru

Návrh plánu činnosti RSST na sezónu 2019/20

RSST Louny z.s. schvaluje:

Program

směrnici o vedení pokladny

dohodu o hmotné odpovědnosti

 návrh rozpočtu na sezónu 2019/20

 

Zápis zapsala 29.6.2019 : Konečná Jiřina

Kontrola zápisu

Místopředseda:   Musil Lubomír

 

Zápis z jednání Valné hromady RSST Louny z.s.

konané 5.6.2018 od 18:00 hod. v KD Výškov

1.  Přivítání přítomných zástupců oddílů na Valné hromadě

Kontrola prezenční listiny a usnášeníschopnosti

Ze 17 pozvaných se sešlo 11 oddílů viz presenční listina přiložena k zápisu.

 Valná hromada  je usnášeníschopná

2.Schválení programu

1. Zahájení

    Kontrola prezenční listiny a usnášeníschopnosti

2. Schválení programu

3. Zpráva o činnosti RSST Louny za uplynulé období

4. Zpráva STK

5. Zpráva o činnosti mládeže

6. Zpráva registru

7. Zpráva o hospodaření

   Schválení návrhu rozpočtu na sezónu 2018/19

8. Návrh plánu činnosti RSST na sezónu 2018/19

    Volba delegátů na konferenci  KSSTÚK,z.s.

    Informace o zpracování osobních údajů ( GDPR )

    Předání pamětních listů vítězům v OP I a OP II

9. Diskuse

10. Závěr

Usnesení k bodu 2 : program schválen  všemi hlasy

3.Zpráva o činnosti RSST Louny z.s. a 4.zpráva STK

      Místopředseda informoval členy  o činnosti v sezóně 2017/2018

      Schválila se kontrolní komise , která se dnes na VH nesešla.

      Soutěže v OP II bylo 14 mužstev  a v OP I 11 mužstev z OP I postoupila Smolnice B do KP.

      Smolnice přenechává  postup do KP  (SK Cítoliby A )

      Soutěž v OP I proběhla v pořádku

     Sestupující mužstva z KP II – OÚ Blažim

     Informace o českém poháru.

     Týmy do OP se musí přihlásit do 10.8.2018

   5.Zpráva o činnosti mládeže

Žádné změny oproti minulé sezóně

   6.Zpráva registru

Pan Ďuračka informoval přítomné o končící platnosti fotografií v registru lze obnovit do 15.6.2018 bezplatně po tomto termínu obnova registrace je zpoplatněna.

   7.Zpráva o hospodaření

Zpráva je přiložena k zápisu

Schválení rozpočtu na sezónu 2018/19

Usnesení k bodu 7: rozpočet schválen všemi hlasy

Rozpočet přiložen k zápisu

VH rozhodla vzhledem k navýšení EVIDENČNÍCH POPLATKŮ kompenzaci těm oddílům ,kteří zaplatí poplatky na účet RSST Louny dostanou na sezónu  dvě krabičky míčků zdarma 

Evidenční poplatky byly stanoveny zaplatit do 30.8.2018 + evidenční seznamy k účetním účelům podrobnosti  budou rozeslány všem  oddílům elektronicky

  8.návrh plánu činnosti RSST Louny z.s. na sezónu 2018/19

       OP1. Bude v počtu 12ti účastníků

     Propozice mistrovských soutěží ve stolním tenise regionu Louny pro sezónu 2018/2019 budou      všem oddílům poslány elektronicky.                                                                                                                        V dalších ročnících počet oddílů v OP I bude pouze 12 v OP II dle přihlášených oddílů s tím jestliže    v sezóně 2018/2019 bude přihlášeno více jak 14 oddílů OP II bude rozdělena na OP II a OP III.

Regionální přebory byli stanoveny  na 8.12.2018 v Cítolibech

Volba delegátů na konferenci KSSTÚK

Na konferenci dne 26.6.2018 byli zvoleni :

Vyhnálek Vladimír , Bernášek Ivan

       Informace o zpracování osobních údajů ( GDPR )

        Pan Ďuračka přeposlal email všem oddílům , který obdržel od ČASTU.

 

 

 Předání pamětních listů

Vzhledem k tomu ,že se zástupci vítězných týmů nedostavili předseda RSST Louny nepředal pamětní  listy vítězům v sezóně 2017/18

OP I : TJ Smolnice B , OP II : TJ Smolnice C

Usnesení k bodu 8 : delegáti na konferenci byli schváleni všemi hlasy

9. diskuse

Diskuse probíhala u každého bodu zvlášť.

       10.závěr

Pan předseda poděkoval všem přítomným za účast na Valné hromadě.

 

 

Zápis zapsala 6.6.2018 : Konečná Jiřina

Kontrola zápisu

Předseda:              Vyhnálek Vladimír

Místopředseda:   Musil Lubomír

 

 

Zápis ze schůze Výkonného Výboru RSST Louny z.s.

ze dne 21.5.2018 ve Výškově

VV se sešel ve složení : Vyhnálek Vladimír , Musil Lubomír , Káninský Jaroslav , Konečná Jiřina

Pan Ďuračka byl omluven

1.Přihlášky do soutěže na sezónu 2018/19 :

přihlášky na sezónu 2018/19 budou do 10.8.2018

2.Registrační poplatky :

RP na sezónu 2018/19 budou do 30.8.2018

3.Vyhodnocení soutěže za sezónu 2017/18 :

bylo dohodnuto , že bude předán pamětní list na valné hromadě těm oddílům, kteří skončili na prvních

místech v soutěži . ( TJ Smolnice B v OP I a TJ Smolnice C v OP II )

4.Regionální přebory :

za rok 2018 se RP uskuteční dle volného termínu v Cítolibech ( SOBOTA 17.11.2018 , 8.12.2018 ,

15.12.2018 )

5. Soutěž na sezónu 2018/19:

na VV se dohodlo , že tato sezóna bude jako předešlá tj. v OP I bude 12 oddílů v OP II dle přihlášených na

sezónu 2018/19 bude zřízena OP III podle přihlášených oddílů.

6.Zpráva hospodáře :

Finanční zpráva od 1.7.2017 do 21.5.2018 bude přiložena k zápisu.

7. Zpráva STK :

Soutěže proběhly dle očekávání. Byla udělena pokuta 500,- Kč za neodehraný zápas oddílu TJ Sokol Telce

( bylo zaplaceno v daném termínu )

8.VV odsouhlasil, že se zakoupí svazový notebook pro účetní a administrarivní práci maximálně v hodnotě

14 000,- Kč dle vlastního výběru.

9. schůze VH : byla stanovena na 5.6.2018 od ve Výškově

Předseda : Vyhnálek Vladimír...........................

Místopředseda : Musil Lubomír........................

Člen : Káninský Jaroslav....................................

Zápis zapsala dne 27.5.2018 Konečná Jiřina

 

Zápis ze schůze Výkonného Výboru RSST Louny z.s.

ze dne 21.11.2017 ve Výškově

 

VV se sešel ve složení  :  Vyhnálek Vladimír , Musil Lubomír , Ďuračka Milan , Konečná Jiřina

pan Káninský byl omluven.

 

1. příprava regionálních přeborů 2017

VV schválil :     1. Příspěvek vrchnímu rozhodčímu stravné v hodnotě 109,- Kč

2. každému registrovanému hráči občerstvení v hodnotě 50,- Kč dle vlastního  výběru.   

3. ceny pro nejúspěšnějšího hráče do 21 let.    

Technická část : zajišťuje oddíl SK Cítoliby ( příprava herny , úklid herny )

Průběh konání zajišťuje vrchní rozhodčí Michal Jozef.

Propozice RP 2017 : vypracuje Musil Lubomír a rozešle všem oddílům RSST Louny z.s. emailem.

 

2.Zpráva hospodáře :

Paní Konečná informovala VV o registraci na FÚ Louny ( registrace k dani z příjmu ) což obnáší každý účetní rok podávat daňové přiznání.

Finanční zpráva od 1.7.2017 do 21.11.2017 bude přiložena k zápisu.

 

3. Zpráva STK :

Soutěže probíhají dle očekávání. Byla udělena pokuta 500,- Kč za neodehraný zápas oddílu TJ Sokol Telce ( bylo zaplaceno v daném termínu )

 

Zápis zapsala dne 24.11.2017 Konečná Jiřina

 

 

 

Zápis z jednání Valné hromady RSST Louny z.s.

konané 24.5.2017 od 18:00 hod. v KD Výškov

 1. Přivítání přítomných zástupců oddílů na Valné hromadě

 2. Program Valné hromady:
  1. Zahájení
  2. Schválení programu

  3. Kontrola zakládajících členů spolku
  4. přijetí nových členů do spolku
  5. Přihlášky oddílů z jiného regionu do soutěží řízené RSST Louny z.s.
  6. Zpráva o činnosti RSST Louny z.s.
  7. Zpráva o hospodaření
  8. Zpráva STK
  9. Zpráva o činnosti mládeže
  10. Návrh plánu činnosti RSST Louny z.s.
  11. Návrh rozpočtu

  12. volba revizní komise

  13. návrh delegátů na Kraj
  14. Struktura soutěží 2017/2018 a návrh uspořádání soutěží 2018/2019
  15. Diskuse

  16. závěr

  Usnesení 1 : Program byl schválen jednohlasně

   

3. Kontrola zakládajících členů spolku  : viz. prezenční listina

Zakládající členové:  9 oddílů  - přítomno 8

4. přijetí nových členů spolku  : viz. prezenční listina

Nově přihlášené oddíly :    5 oddílů

 TJ Smolnice , SK Havran Kryry , TJ Sokol Peruc , TJ Sokol Líšťany , TJ Sokol Černčice

Usnesení 2:  Zakládající členové spolku přijali nové členy jednohlasně tj. 8 hlasy

Oddíly Dobroměřice, Libořice, Telce a Chraberce byly přijati pod podmínkou zaslání přihlášky do spolku a přihlášky do soutěže sezóny 2017/18 nejpozději do 10.8.2017

Dalšího jednání se zúčastnilo valné hromady RSST Louny z.s.  12 oddílů což je nadpoloviční většina přihlášených tudíž jednání bylo usnášeníschopné.

5. Přihlášky oddílů z jiného regionu do soutěží řízené RSST Louny z.s.

Pan předseda Vyhnálek Vladimír vysvětlil přítomným členům změnu v soutěžním řádu, kde se říká , že lze přijmout do členství oddíly z jiného regionu za jistých podmínek daných v soutěžním řádem

 ( dodatek č.5 soutěžního řádu ze dne 9.4.2017)

Žádné přihlášky.

 

 

6. zpráva o činnosti RSST Louny z.s. :

Úspěšně byl založen a zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem spolek RSST Louny z.s. IČO 058836573
Účet spolku byl založen u Moneta Money bank a.s.

7. zpráva o hospodaření :

Zprávu o hospodaření přednesla paní Konečná s tím že celkový stav bankovního účtu ke dni 24.5.2017 je 52 962,52 Kč  v hotovosti  3 452,- Kč tj. celková bilance je 56 414,52 Kč            

ovšem podotkla to , že to zatím není konečná bilance vzhledem k tomu , že období sezóny je od 1.7.2016 do 30.6.2017.peněžní deník za sezónu bude přílohou zápisu.

 Přednesla přítomným členům návrh rozpočtu a skutečnost za sezónu 2016/17 celková bilance předpokládaného rozpočtu je 10 000,-Kč a skutečnost 5 814,-Kč ( není to celková suma protože nejsou vyplaceny všechny dotace na mládež ), byl vyplaceno prozatím 4 000,- Kč.  

Dotace z Kraje v letošní sezóně jsou pozastaveny.

Po skončení sezóny tj.30.6.2017 návrh a skutečnost bude přílohou zápisu.

8. Zpráva STK :

Dlouhodobé soutěže proběhly dle plánu, správce STK vyslovil spokojenost s vkládáním zápisů a výsledků na STIS. Menší nedostatky byly při dohrávání odložených zápasů.

Regionálním přeborníkem a postupujícím do krajské soutěže 2 tř. se stalo družstvo TJ sever Žatec D a z OP II do OP I postoupilo družstvo SK Havran Kryry byli oceněni  pamětním listem a plaketou za výkon ve své kategorii. Z krajských přeborů sestoupily  družstva Smolnice B, Lubenec B a Libořice A

9. Zpráva o činnosti mládeže:

V tomto směru se daří dlouhodobě oddílům TJ Sever Žatec, OÚ Blažim a SK Černčice. Bohužel už dva roky nebyly uspořádány žádné Regionální bodovací turnaje mládeže, z důvodu nedostatku mládežníků v ostatních oddílech.

10. Návrh plánu činnosti RSST Louny z.s.:

Příprava regionálních soutěží 2017/2018
Oslovit regionální noviny o medializaci stolního tenisu, pravidelně zveřejňovat výsledky, tabulky, program zápasů OP1 
a OP2
Zjistit zájem o sponzorování u firem a podniků působících v okrese s Louny na podporu mládeže

11. Návrh rozpočtu :

Paní Konečná předložila návrh rozpočtu na sezónu 2017/2018 vše je přílohou zápisu.

Usnesení 3 :Členové spolku odsouhlasili návrh rozpočtu pro sezónu 2017/2018 jednohlasně.

Evidenční poplatky byly stanoveny zaplatit do 30.8.2017

 

 

12. Volba revizní  komise :

Do revizní komise byli navrženi 

Předseda – Rambousek Jiří ( SK Cítoliby )

Člen – Kolář Pavel ( SK Havran Kryry )

Člen – Rulf Jaroslav ( TJ Sokol Černčice )

Usnesení 4 : Revizní komise byla schválena jednohlasně

13. Návrh delegátů na kraj :

Předseda RSST Louny z.s. pan Vyhnálek Vladimír

Místopředseda RSST Louny z.s. pan Musil Lubomír

Usnesení 5 : Delegáti na kraj byli schváleni jednohlasně

14. Struktura soutěží 2017/2018 a návrh uspořádání soutěží 2018/2019:

 Sestupující mužstva z KP II skupiny B – TJ Spartak Lubenec ,

 z KP II skupiny A – TJ Smolnice B , KST Libořice. Jestliže KST Libořice se nepřihlásí a nezaplatí poplatek do termínu 30.8.2017 bude hrát v OP I oddíl OÚ Blažim B

Případný převod soutěže do 30.6.2017

OP1. Bude v počtu 12ti účastníků

Propozice mistrovských soutěží ve stolním tenise regionu Louny pro sezónu 2017/2018               budou všem oddílům poslány elektronicky.                                                                                                                                    

V dalších ročnících počet oddílů v OP I bude pouze 12 v OP II dle přihlášených oddílů s tím jestliže v sezóně 2018/2019 bude přihlášeno více jak 14 oddílů OP II bude rozdělena na OP II a OP III

Usnesení 6 : Systém v dalších ročnících byl odsouhlasen jednohlasně

Regionální přebory : návrh konání byl 16.12.2017 v Cítolibech náhradní herna Sever Žatec vzhledem k termínu bude datum a místo upřesněno dodatečně.

15.Diskuze :

Nebyly žádné dotazy 

16. Závěr : výkonný výbor poděkoval všem zúčastněným oddílům a schůzi valné hromady ukončil 

Zápis zapsala dne 27.5.2017 Konečná Jiřina

Zkontroloval Musil Lubomír